Welkom op onze website

ZZP Collectief is een initiatief dat is ontstaan doordat ZZP-ers in de branche Besloten Busvervoer werden geboycot door de CAO in die branche. In deze CAO werd bepaald dat vervoerders in die branche alleen met chauffeurs mochten werken die bij hen in loondienstbetrekking waren. Het inzetten van uitzendkrachten en ZZP-ers werd in eerste instantie toegestaan totdat er in 2008 een erratum aan deze CAO werd toegevoegd waarin de ZZP-er was doorgehaald. Vanaf dat moment werd de ZZP-chauffeur binnen de branche Besloten Busvervoer geboycot. Doordat op deze CAO een Algemeen Verbindend Verklaring (AVV) werd afgegeven door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (MINSZW) moest elke busonderneming in deze branche zich daaraan houden.


Het gevolg hiervan was dat veel kleine ZZP-ers die chauffeursdiensten leverden niet meer overeind konden blijven.
 
Stelt u zich eens voor dat een dergelijke CAO bepaling in de bouwsector zou worden toegepast. Het aantal ZZP-ers in de bouw ligt ver boven de 100.000. Daarmee zouden dan honderdduizenden kleine zelfstandigen ineens geen opdrachten meer kunnen krijgen! Reden genoeg om dit aan te vechten voor alle ZZP-ers (800.000 +) in Nederland.
 
Inmiddels is er een collectief lidmaatschap opgezet in samenwerking met Platform Zelfstandig Ondernemers (PZO). Samen strijden wij voor de rechten van de ZZP-ers in Nederland.
 
Een individueel lidmaatschap bij PZO kost € 126,85 excl. BTW per jaar. Via deze website kunt u als ZZP-er genieten van de collectieve voordelen en wordt u lid voor het bedrag van € 36,85 excl. BTW per jaar.
 
Wij roepen alle ZZP-ers in Nederland op om collectief lid te worden van PZO.
 


Het initiatief

Twee ondernemers, Vipnight en ABC-Specials uit Brabant, die nauw met elkaar samenwerken ondervinden door deze CAO de problematiek dat zij ineens geen diensten meer aan elkaar mogen verlenen.

 
Vipnight loopt verder tegen het probleem aan dat er nauwelijks nog opdrachten kunnen worden gerealiseerd, ook niet bij andere opdrachtgevers.
 
Samen beginnen zij aan een moeizame tocht langs juridsiche wegen en wetgeving om dit aan te vechten.


Het resultaat

In december 2012 benaderden de twee ondernemers Platform Zelfstandige Ondernemers (PZO) om het hele dossier aldaar voor te leggen. Dit naar aanleiding van een artikel op de website van PZO. Samen met PZO zochten zij de zaak juridisch tot op de bodem uit waarbij PZO ook de communicatielijn naar de politiek open hield.
 

 
In december 2013 werd er eindelijk een doorbraak bereikt.


 
Op 12-12-2013 werd er door D66 en VVD een motie ingediend tegen de ZZP-boycot in CAO's. Deze motie behaalde op 17-12-2013 een meerderheid in de Tweede Kamer. Twee weken daarvoor was al een motie ingediend om het AVV-beleid te gaan aanpakken. Ook die motie werd aangenomen. De kernpunten zijn door D66 opgesteld in deze notitie.
 
Dankzij het bundelen van krachten werd er na 5 jaar juridisch uitzoekwerk en de nodige frustraties een pokitieke overwinning behaald waardoor ZZP-ers nooit meer door een CAO mogen worden uitgesloten in geen enkele branche. Dit wordt bij wet geregeld.


Op 11-02-2015 wijst de rechter vonnis. De eis van dienstbetrekking in de CAO Besloten Busvervoer is alleen rechtsgeldig voor “schijnzelfstandigen”. Lees verder op onze nieuwspagina.


Op 13-05-2015 wordt in de Staatscourant gepubliceerd dat de AVV op de CAO Besloten Busvervoer is verleend echter deze keer onder beperkende voorwaarden. Lees verder op onze nieuwspagina.


Op 10-01-2016 wordt de nieuwe CAO 2016-2018 gepresenteerd. De eis van dienstbetrekking in artikel 48 is onder lid 2d aangevuld conform de uitspraak van de rechter. Lees verder op onze nieuwspagina.

Historie:


[2008]
Aan de CAO Besloten Busvervoer wordt een erratum toegevoegd die de ZZP-er boycot om chauffeursdiensten te kunnen leveren. Touringcarbedrijven mogen vanaf dat moment geen ZZP-ers meer inzetten voor chauffeursdiensten. In september 2008 start Vipnight email communicatie met STO (controle orgaan naleving CAO Besloten Busvervoer) en de Inspectie van Verkeer en Waterstaat (IVW). De VROM-Inspectie (VI) en de Inspectie Verkeer en Waterstaat (IVW) zijn sinds 2012 gefuseerd tot de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT)


[2009]

Vipnight neemt voor het eerst contact op met Koninklijk Nederlands Vervoer (KNV). Deze gesprekken (per telefoon) leveren niets op. Vipnight duikt in de wetgeving en gaat op zoek naar antwoorden.


[2010]

Vipnight en ABC-Specials gaan samenwerken aan dit dossier en stellen als standpunt dat een ZZP-er helemaal niet in een CAO thuishoort. Verder is er ook nooit een afgevaardigde van een ZZP belangenorganisatie bij de CAO onderhandelingen aanwezig geweest om namens de ZZP-ers te spreken terwijl er wel iets over ZZP-ers wordt gezegd in deze CAO. Er wordt een afspraak gepland in Den Haag met de directeur en een jurist van KNV om te lobbyen voor de ZZP-ers in de branche. KNV is als werkgeversvereniging met de vakbonden betrokken bij de tot standkoming van de CAO. Het gesprek loopt helaas vast.


[2011]

Het dossier groeit. Inmiddels is duidelijk dat een ZZP-er wettelijk gezien een touringcar mag besturen indien hij over een geldig rijbewijs en een chauffeursdiploma beschikt.


Op 4 oktober 2011 ondertekend Minister Kamp van SZW een besluit tot wijziging van het Arbeidstijdenbesluit vervoer in verband met richtlijn nr. 2002/15/EG betreffende de organisatie van de arbeidstijd van personen die mobiele werkzaamheden in het wegvervoer uitoefenen.
 
De arbeidstijdenrichtlijn wegvervoer is vanaf dat moment van toepassing op het tachograafplichtige wegvervoer. De richtlijn is nu ook van toepassing op zelfstandige bestuurders. In totaal gaat het om ongeveer 6000 zelfstandige bestuurders. Er wordt regelmatig gecommuniceerd met KNV alsmede diverse ondernemers uit de branche die zich bij ons aansluiten.


[2012]
De Werkgroep ZZP-Besloten Busvervoer wordt opgericht.
Vipnight en ABC-Specials dienen officiŽle bedenkingen in tegen de AVV aanvraag op de CAO van 2012. De bedenkingen worden door het ministerie afgewezen. Op 27-06-2012 wordt de AVV afgegeven. De ZZP-Boycot blijft van kracht. De frustratie is groot. De strijd gaat door!


[2013]

In 2013 wordt de CAO Besloten Busvervoer verlengd. Vipnight en ABC-Specials gaan in gesprek met PZO en met een jurist van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en dienen wederom officiŽle bedenkingen in. Deze bedenkingen zijn scherper en koppelen ook terug op de repliek die in 2012 door de overheid werd gegeven. Ook deze bedenkingen worden helaas afgewezen.

Op 16-05-2013 wordt de AVV wederom afgegeven. De verslagenheid is groot.


ABC-Specials zet serieus een jurist op de zaak en laat het dossier mededingingsrechterlijk uitzoeken. De ACM (voorheen NMa) wordt geÔnformeerd over de misstanden die zich in deze CAO afspelen.
ABC-Specials wordt samen met haar jurist bij ACM uitgenodigd voor een gesprek. De vraag aan ACM is dan ook of het mededingingsrecht hier niet wordt geschaad. Over het bij CAO regelen van tarieven voor ZZP-ers is de ACM wel duidelijk. Dat is verboden. Volgens ons werd er echter wel duidelijk een tarief genoemd namlijk € 0,-. De ACM ziet het punt maar de zaak is voor hen op dat moment niet groot genoeg om het op te pakken.


PZO blijft desondanks hard aan de zaak trekken binnen de politiek. De partijen D66 en VVD pakken het dossier op wat uiteindelijk in mei tot kamervragen leidt. Op 04-06-2013 beantwoordt Minister Asscher de kamervragen. Helaas zijn de antwoorden weer in ons nadeel. De lobby gaat door en in december 2013 worden er door D66 en VVD twee moties ingediend tegen de ZZP-Boycot.
Die moties behalen een ruime meerderheid in de Tweede Kamer.Tweede Kamerstukken:
 

Motie 04-12-2013: Motie van de leden Van Weyenberg (D66) en Van Nieuwenhuizen-Wijbenga (VVD) over modernisering van het AVV-beleid. De motie wordt aangenomen op 05-12-2013. Staatscourant.


Motie 12-12-2013: Motie van de leden Van Weyenberg (D66) en Van Nieuwenhuizen-Wijbenga (VVD) over het niet uitsluiten van ZZP'ers in cao's. De motie wordt aangenomen op 17-12-2013. Staatscourant.